Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Лебедівська громада» (код ЄДРПОУ: 33891639) був реорганізований і увійшов до складу Кам’янської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (066) 203-49-70, (097) 193-50-94, (0432) 55-43-69
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Лебедівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Кам’янської громади

Земельний відділ

ЛЕБЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І І  сесія  VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

14.01. 2019                                                      Лебедівка                                                 № 2-12 /VІІ    

 

Про  створення земельного відділу

виконавчого комітету Лебедівської    

сільської ради.

 

            Відповідно до ст.26, підпункту 10 пункту 4 статті 42, п.4 ст.54  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

      1. Створити земельний  відділ при виконавчому комітеті Лебедівської сільської ради.

      2. Визначити місцезнаходження земельного відділу виконавчого комітету Лебедівської сільської  ради  за адресою: 20840, Черкаська область, с.Лебедівка, вулиця Центральна, будинок 3.

      3. Затвердити Положення земельного відділу виконавчого комітету Лебедівської сільської ради згідно з додатком.

      4.  Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Лебедівської  сільської ради  Сторчак Н.М. передбачити кошти  на утримання  земельного  відділу виконавчого комітету Лебедівської сільської ради.

     5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальним майном .

 

 

 

Свльський  голова                                                                             В.Бражник.   

 

 

     

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням  сесії сільської 

                                                                                                       ради

14.01.2019 № 2-12 /УІІ

 

Положення

про відділ земельних відносин виконавчого комітету Лебедівської сільської ради ОТГ

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Відділ земельних відносин (далі – відділ) – є структурним підрозділом виконавчого комітету Лебедівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, діє відповідно до Законів України та інших нормативних актів у межах покладених повноважень.

1.2. Відділ підзвітний та підконтрольний сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові.

1.3. Порядок формування, організація діяльності та компетенція Відділу визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним Кодексом України, іншими законами та нормативними актами України, цим Положенням.

1.4. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Нижньовербізької сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Лебедівського сільського голови з питань земельних відносин.

1.5. Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок сільського бюджету.

1.6. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

  1. Основні завдання і функції

 

2.1. Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин земель комунальної власності у межах повноважень органів місцевого самоврядування.

2.2. Здійснення ефективного управління землями комунальної власності територіальних громад, що увійшли до складу Лебедівської  ОТГ та іншими землями, які перебувають у віданні Лебкедівської сільської ради.

2.3. Підготовка проектів рішень Лебедівської сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Лебедівського сільського голови з питань земельних відносин.

2.4. Підготовка проектів рішень Лкбедівської сільської ради з питань передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян, надання земельних ділянок у користування фізичним та юридичним особам, зміни цільового призначення, вилучення, викупу із земель комунальної власності, зміну землекористування відповідно до Земельного кодексу України.

2.5. Підготовка договорів оренди землі щодо земельних ділянок наданих рішеннями сільської ради у оренду, облік укладених та зареєстрованих договорів оренди земельних ділянок комунальної власності, здійснення розрахунків розмірів орендної плати за користування земельними ділянками відповідно до вимог чинного законодавства та проведення перерахунків розмірів орендної плати у випадках, визначених законом.

2.6. Створення умов для раціонального і економічно-обґрунтованого використання земель населених пунктів, що увійшли до складу об’єднання.

2.7. Розроблення і подання Лебедівській сільській раді, виконавчому комітету, сільському голові необхідних розрахунків і обґрунтувань програм робіт з проведення земельної реформи, здійснення землеустрою, заходів щодо раціонального використання та охорони земель.

2.8. Участь у виборі земельних ділянок для розміщення об’єктів будівництва та визначення інвестиційно привабливих земельних ділянок.

2.9. Участь у проведенні земельних аукціонів та конкурсів.

2.10. Здійснення реєстрації і обліку звернень громадян, юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції відділу, забезпечення своєчасного, правильного та повного їх розгляду.

2.11. Ведення прийому громадян та надання консультацій з питань, що належить до компетенції Відділу.

 

  1. Права

 

3.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Лебедівської сільської ради, підприємств, установ і організацій незалежно від їх форми власності, об’єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань.

3.2. Залучати спеціалістів інших виконавчих органів Лебедівської сільської ради, підприємств, установ і організацій (за погодженням із їхніми керівниками) до розгляду питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.3. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, готувати рішення на засідання Лебедівської сільської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції Відділу.

3.4. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Брати участь у засіданнях Лебедівської сільської ради та засіданнях виконавчого комітету, нарадах, що проводить Лебедівський сільський голова, а також в тих, що проводяться у виконавчих органах Лебедівської сільської ради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.6. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами Лебедівської сільської ради.

3.7. Вносити пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб у разі виявлення відповідних порушень при розгляді питань, пов’язаних з роботою відділу.

3.8. Надавати пропозиції щодо організації роботи відділу та вдосконалення роботи відповідних управлінь та відділів при співпраці з ними при розгляді питань, що відносяться до компетенції відділу;

 

  1. Організація роботи відділу

 

    1. Структура земельного відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.

4.2. Відділ очолює головний спеціаліст. На період відпустки або на час відсутності головного спеціаліста відділу його обов’язки виконує провідний спеціаліст  спеціаліст відділу відповідно до розпорядження сільського голови.

4.3. Головний спеціаліст та провідні   спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються  з посади розпорядженням сільського голови.

4.4.Головний спеціаліст  чи провідний спеціаліст, який виконує обов’язки головного спеціаліста готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

4.5. Порядок планування роботи відділу здійснюється головним спеціалістом  чи провідним спеціалістом, який виконує обов’язки головного .

4.6. Відділ взаємодіє із іншими відділами, службами сільської ради, виконавчим комітетом, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином

4.7. Головний спеціаліст чи провідний спеціаліст, який виконує його обов’язки вносить пропозиції щодо заохочення працівників відділу та притягнення їх, у разі необхідності, до дисциплінарної відповідальності.

 

  1. Відповідальність

 

5.1. Головний спеціаліст  Відділу або провідний спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проектів сільської ради, розпоряджень сільського голови по земельних питаннях.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Лебедівський  сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань земельних відносин.

6.2. Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Лебедівською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             О.Сіроштан.

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua