Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Лебедівська громада» (код ЄДРПОУ: 33891639) був реорганізований і увійшов до складу Кам’янської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (066) 203-49-70, (097) 193-50-94, (0432) 55-43-69
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Лебедівська громада
припинила діяльність, увійшла до складу Кам’янської громади

Відділ бухобліку та звітності

ЛЕБЕДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМЯНСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІ сесія  VII скликання

 

РІШЕННЯ

 

14.01. 2019                                     Лебедівка                                      № 2- 9/VІІ  

 

Про створення відділу бухгалтерського                                                                   обліку та звітності виконавчого комітету                                                    Лебедівської сільської  ради

           Віцдповідно  до ст.26, підпункту 10 аункту 4 статті 42, п.4 ст.54и Закону України «Про місцеве самоаврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

      1. Створити відділ бухгалтерського обліку та  звітності при виконавчому комітеті Лебедівської  сільської ради.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      2. Визначити місцезнаходження відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Лебедівської сільської ради за адресою : 20840, Черкаська область, с.Лебедівка, вулиця Центральна, будинок 3.

     3. Затвердити Положення відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Лебедівської сільської ради згідно з додатком.

     4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого  комітету Лебедівської сільської ради Сторчак Н.М. передбачити кошти на утримання відділу бухгалтерського обліку  та звітності виконавчого комітету Лебедівської сільської ради.

     5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та управління комунальним майном.

 

 

Сільський голова                                                                         В.Бражник.

 

 

 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                        рішенням  сільської ради

                                                                                        14.01.2018 № 2- 9 /УІІ

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітетуЛебедівської сільської ради ОТГ

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Лебедівської сільської ради ОТГ (далі – відділ бухгалтерського обліку та звітності) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом Лебедівської  сільської ради та її виконавчого комітету та утворюється сільською радою, є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові.

1.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, а також цим положенням.

1.3. Посадові інструкції працівників відділу  бухгалтерського обліку та звітності затверджуються сільським головою та погоджуються начальником відділу.

1.4. Відділ немає статусу юридичної особи.

 

 1. Основні завдання і функції
  1. Завданнями відділу є:
 • Виконання кошторисів виконавчих органів Лебедівської сільської ради по яких ведення бухгалтерського обліку покладено на відділ бухгалтерського обліку та звітності, кошторисів по окремих програмах, кошторисів позабюджетних коштів, рахунків за дорученнями.
 • Контроль за правильним і економним витрачанням коштів у відповідності з відкритими кредитами (асигнуваннями) і їх цільового використання по затверджених кошторисах витрат по бюджету з урахуванням внесених змін в установленому порядку а також за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей.
 • Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів і законністю здійснюваних операцій.
  1. Функціями відділу є:
 • Перевірка правильності оформлення документів і законності  здійснення операцій.
 • Нарахування і виплата у відповідні терміни заробітної плати працівникам сільської ради.
 • Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка державної статистичної звітності, аналіз економного використання бюджетних коштів Нижньовербізької сільської ради.
 • Проведення розрахунків з організаціями, підприємствами та окремими особами.
 • Збереження грошових коштів, контроль за збереженням та правильним використанням основних засобів, матеріалів, малоцінного інвентарю та інших матеріальних цінностей, які належать виконавчим органам сільської ради.
 • Складання та подання в установлені строки відповідним органам бухгалтерської звітності.
 • Проведення в установлені терміни інвентаризації грошових коштів і розрахунків, а також майново-матеріальних цінностей, які належать структурним підрозділам Лебедівської сільської ради.
 • Проведення інструктажу матеріально відповідальних осіб, які обслуговуються у відділі бухгалтерського обліку та звітності правильності обліку та збереження цінностей, які знаходяться на їх збереженні.
 • Складання кошторисів витрат та розрахунків до них та внесення змін в установленому порядку.
 • Участь у розробленні структури Лебедівської сільської ради, її виконавчих органів та штатного розпису, у межах своєї компетенції контроль розроблення посадових інструкцій.
 • Розроблення та погодження рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови про виділення коштів з сільського бюджету та передачу матеріальних цінностей, які знаходяться в комунальній власності.
 • Зберігання бухгалтерських документів, а також здача їх в архів у встановленому порядку.

 

 

 1. Права
  1. Одержувати відповідні документи та необхідну інформацію від посадових осіб Лебедівської сільської ради та підпорядкованих їй установ для виконання покладених на відділ функцій.
  2. Подавати в установленому порядку відповідні пропозиції, перевіряти повноту усунення порушень та недоліків, виявлених перевірками, готувати рішення на сесійні засідання Лебедівської сільської ради та її виконавчого комітету з питань, які віднесені до компетенції відділу.
  3. Залучати спеціалістів виконавчих органів Лебедівської сільської ради та підпорядкованих їй установ для розгляду питань, віднесених до компетенції відділу.
  4. Брати участь у сесійних засіданнях Лебедівської сільської ради та її виконавчого комітету, нарадах, що проводить Лебедівський сільський голова, а також в тих, що проводяться в виконавчих органах Лебедівської сільської ради з питань, віднесених до компетенції відділу.
  5. Здійснювати в межах своїх повноважень перевірку дотримання правильності використання бюджетних коштів, основних засобів та інших матеріальних цінностей у відділах сільської ради.
  6. Вимагати від начальників структурних підрозділів економного використання коштів, контролю за збереженням матеріальних цінностей.
  7. Вносити Лебедівському сільському голові пропозиції з питань економного витрачання бюджетних коштів, підвищення ефективного їх використання в Лебедівській сільській раді.
  8. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами  Лебедівської сільської ради.

 

 1. Організація роботи відділу

 

  1. Структура відділу бухгалтерського обліку та звітності, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету ради, який затверджується головою.
  2. Начальник, спеціалісти відділу призначаються на посаду та звільняються з посади головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах місцевого самоврядування.
  3. Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих та затверджує функціональні обов’язки працівників відділу.

 

 1. Відповідальність

 

5.1. Начальник відділу або спеціаліст, який виконує його обов’язки несе персональну відповідальність за:

5.1.1. виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.1.2. відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.1.3. виконання рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови;

5.1.4. своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції відділу, стан діловодства;

5.1.5. правильне оформлення проектів рішень сільської ради, розпоряджень сільського голови по питаннях, що відносяться до його компетенції.

5.1.6. розгляд заяв і звернень громадян, фізичних та юридичних осіб у терміни встановлені чинним законодавством що відносяться до його компетенції.

5.1.7. за неналежне виконання законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інших чинних нормативних актів.

5.1.8. несе відповідальність за збереження документів, які надійшли у Відділ.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Лебедівський сільський голова створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до його компетенції

6.2. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Лебекдівською сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                         О.Сіроштан.

 


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua